Мебели, Дължина плот: 60 см

Единичен ученически чин със стол Carmen CR-004+021