Мебели, За ученици: 5 - 7 клас

Единичен ученически чин със стол Carmen CR-004+021