Мебели, Цвят: Цинк

Метален стелаж MEGA 177x240x60 см, до 450 кг на рафт - цинк
Метален стелаж STAR 180x90x35 см, до 175 кг на рафт - цинк
Метален стелаж STAR PL 213x120x60 см, до 250 кг на рафт - цинк
Метален стелаж STAR PL 213x120x45 см, до 250 кг на рафт - цинк
Метален стелаж STAR 213x90x60 см, до 250 кг на рафт - цинк
Метален стелаж STAR 213x90x45 см, до 175 кг на рафт - цинк
Метален стелаж STAR 180х75х35 см, до 175 кг на рафт - цинк
Метален стелаж MEGA 177x200x60 см, до 500 кг на рафт - цинк
Метален стелаж HARD 180x80x40 см, до 130 кг на рафт - цинк
Метален стелаж HARD 180x100x40 см, до 90 кг на рафт - цинк
Метален стелаж HARD 180x60x40 см, до 90 кг на рафт - цинк
Метален стелаж STAR PLUS 180x120x45 см, до 250 кг на рафт - цинк
Метален стелаж STAR 180x90x45 см, до 350 на рафт - цинк
Метален стелаж STAR 180x90x40 см, до 275 кг на рафт - цинк