Мебели, Дебелина плот: 20 мм

Единичен ученически чин със стол Carmen CR-004+021