Мебели, Лост за закачалки: 3 бр.

Метален шкаф Carmen CR-1242 K - сив
Метален шкаф Carmen CR-1242 L - сив
Метален шкаф Carmen CR-1242 Е L SAND - сив+графит