Мебели, Тип шкаф: За документи

Метален шкаф Carmen CR-1233 E - сив
Метален шкаф CARMEN CR-1233 K - сив
Метален шкаф Carmen CR-1234 K - сив
Метален шкаф Carmen CR-1234 Е SAND - графит
Метален шкаф Carmen CR-1234 Е SAND - сив
Метален шкаф Carmen CR-1235 E - 80 - сив
Метален шкаф Carmen CR-1235 E K - 80 - сив
Метален шкаф Carmen CR-1235 E K - 90 - сив
Метален шкаф Carmen CR-1235 E L - 80 - сив
Метален шкаф Carmen CR-1235 E L 90 - сив
Метален шкаф Carmen CR-1235 EL SAND 90 - графит - сив
Метален шкаф Carmen CR-1235 K LUX - 90 - сив
Метален шкаф Carmen CR-1235 L
Метален шкаф Carmen CR-1236 EL
Метален шкаф Carmen CR-1236 L
Метален шкаф Carmen CR-1236 L Sand - сив
Метален шкаф Carmen CR-1236 LZ
Метален шкаф Carmen CR-1237 E L - сив
Метален шкаф Carmen CR-1237 Е - сив
Метален шкаф Carmen CR-1239 E K - сив
Метален шкаф Carmen CR-1239 E L - сив
Метален шкаф Carmen CR-1239 E L SAND - червен-графит
Метален шкаф Carmen CR-1240 E SAND - графит
Метален шкаф Carmen CR-1246 E KZ - сив
Метален шкаф Carmen CR-1246 KZ - сив
Метален шкаф Carmen CR-1247 L SAND - графит
Метален шкаф Carmen CR-1247 L SAND - черен
Метален шкаф Carmen CR-1247 LZ
Метален шкаф Carmen CR-1247 Е L SAND - бял - графит
Метален шкаф Carmen CR-1260 LZ
Метален шкаф Carmen CR-1262 J
Метален шкаф Carmen CR-1263 J
Метален шкаф Carmen CR-1264 J
Метален шкаф Carmen CR-1266 E SAND - бял - графит
Метален шкаф Carmen CR-1266 L - сив
Метален шкаф Carmen CR-1267 JM - сив
Метален шкаф Carmen CR-1267 L - сив
Метален шкаф Carmen CR-1269 KM
Метален шкаф Carmen CR-1270 KM
Метален шкаф Carmen CR-1272 LM - сив
Метален шкаф Carmen CR-1278 E SAND - бял графит
Метален шкаф Carmen CR-1278 E SAND - графит
Метален шкаф Carmen CR-1278 E SAND - черен
Метален шкаф Carmen CR-1279 L SAND - сив
Метален шкаф Carmen CR-1279 L SAND - черен
Метален шкаф Carmen CR-1281 Е SAND - графит
Метален шкаф Carmen CR-1282 E - сив
Метален шкаф Carmen CR-1283 JS - черен-сребърен