Мебели, Цялостна височина: 5 см

Свръзка за посетителски столове