Сензорна зала, Цвят- основен: зелено- Бенетон

Люлка Утроба